ผอ.กสพ.พร.แสดงความยินดีกับข้าราชการ กสพ.พร.ที่เลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ 7 พ.ค. 62 ผอ.กสพ.พร. แสดงความยินดีกับข้าราชการ กสพ.พร.ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น