กสพ.พร. แสดงความยินดีกับข้าราชการที่ได้รับยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผอ.สกพ.พร. ได้มอบหมายให้ น.อ.หญิง จันทิมา บำรุงภักดี รอง ผอ.สกพ.พร. พร้อมกำลังพล กสพ.พร. แสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรสังกัด กสพ.พร.ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น