กสพ.พร.จัดฝึกอบรมท่าบุคคลมือเปล่า

เมื่อวันที่ 16​ ม.ค.​63​ เวลา 0900 กสพ.พร.จัดฝึกอบรมทท่าบุคคลมือเปล่าให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง กสพ.พร. ภายหลังการฝึกฯ ผอ.กสพ.พร.ได้กล่าวอวยพรปีใหม่และมอบของที่ระลึกให้แก่กำลังพล