กิจกรรมสานสัมพันธ์ข้าราชการและลูกจ้าง กสพ.พร.

ข้าราชการและลูกจ้าง กสพ.พร. ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ข้าราชการและลูกจ้าง กสพ.พร. ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน จ.ชัยภูมิ และทำบุญปีใหม่ ณ วัดทุ่งสว่าง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 19-20 ม.ค. 2563