การบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามทุจริต และปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 ดร.ชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช. มาบรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามทุจริต และปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต ให้แก่กำลังพล กสพ.พร. ระหว่างเวลา 0900 – 1600 ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ ตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ในงานกำลังสายแพทย์แก่กำลังพล กสพ.พร.