พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ นำคณะตรวจเยี่ยมหน่วย กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ได้นำคณะตรวจเยี่ยมหน่วย กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีการประชุม ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ และลงตรวจพื้นที่ ณ คลังกองส่งกำลังสายแพทย์ เพื่อรับทราบภารกิจ แผนการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจกับกำลังพล โดยมี นาวาเอก เรวัตร กิจณรงค์ ผู้อำนวยการกองส่งกำลังสายแพทย์ ให้การต้อนรับ