กสพ.พร.จัดฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า และท่ากระบี่ ตามคู่มือแบบฝึกพระราชทาน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ จัดฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า และท่ากระบี่ ตามคู่มือแบบฝึกพระราชทาน เพื่อเสริมสร้างระเบียบ วินัย บุคลิก ลักษณะ ท่าทาง ให้กับกำลังพลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้านกำลังพล