กสพ.พร. จัดกิจกรรมฝึกทหารราบ ตามคู่มือการฝึกพระราชทานว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

เมื่อวันพฤหัสดี ที่ ๑๕ พ.ย.๖๒ ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการ ฝึกทหารราบ ตามคู่มือการฝึกพระราชทานว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่าให้กับกำลังพลในสังกัด ที่ อาคารอเนกประสงค์ กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ

About กองส่งกำลังสายแพทย์

View all posts by กองส่งกำลังสายแพทย์ →