การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมสำรวจมาตรฐานด้านเภสัชกรรมฯ

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 62 กสพ.พร. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมสำรวจมาตรฐานด้านเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ ทร.  ณ ห้องประชุม ปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือตรีวิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน