ผอ.กสพ.พร.แสดงความยินดีกับข้าราชการ กสพ.พร.ที่เลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อวัน พุธที่ 27 มีนาคม 2562 ผอ.กสพ.พร.แสดงความยินดีกับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นพร้อมมอบของที่ระลึก